Register New User Rules and Policies
 Backstage : Opret ny bruger
Forum-regler og retningslinjer

Tryk 'Acceptér' hvis du indvilliger i at overholde følgende regler og retningslinjer. Hvis ikke, tryk 'Fortryd'.

4Sound garanterer ikke at videregive den email-adresse, som du bliver bedt om at opgive ved registreringen i dette forum. Email-adressen bruges til at sende en email der giver dig mulighed for at bekræfte din registrering. Du bestemmer selv i oprettelsen af din profil, om din emailadresse skal være synlig for andre almindelige brugere. Administratorer i forummet vil dog altid kunne se din emailadresse.

Når du opretter dig som bruger skal du afgive visse oplysninger om dig selv. Alle informationer der afgives anses for derefter at være offentligt tilgængelige oplysninger.

Du indvilliger i ikke at benytte dette forum til at sende beskeder med et indhold som kan opfattes som vulgært, nedsættende, diskriminerende, hadefuldt, truende, som har seksuel karaktér, som krænker andres privatliv eller som overtræder gældende lovgivning. Du indvilliger ligeledes i ikke at offentliggøre ophavsretligt beskyttet materiale, hvor ophavsretten ikke tilhører dig selv.

Forummet må ikke benyttes til henvisninger til konkurrerende forretninger eller piratsofware.

4Sound forbeholder sig ubetinget ret til at slette, eller lade udpegede forum-moderatorerer slette enhver besked, uanset indhold og uden varsel.

Hvis du støder på beskeder, som du mener overtræder disse regler og retningslinjer, må du meget gerne kontakte os pr. email på adressen: forumadmin@4sound.dk

Det med småt :
Som bruger forbliver du eneste ansvarlige for indholdet af dine beskeder, og du indvilliger i at friholde dette forum og dets ejere for ethvert juridisk ansvar der måtte opstå på baggrund af din brug af dette forum. Forummets ejere forbeholder sig ligeledes retten til at offentliggøre al information som du har afgivet, såfremt et juridisk ansvar søges gjort gældende imod forummets ejere på baggrund af indholdet af dine beskeder.

Ved at oprette dig som bruger accepterer du ovenstående regler og retningslinjer og indvilliger i at overholde disse.